GIỚI THIỆU VỀ KHÍ CÔNG
Khí công là di sản văn hóa quý báu của Trung Quốc có lịch sử trên 5000 năm cùng với sự phát triển văn hóa dân tộc của đất nước Trung Quốc. Người ta khẳng định Khí Công là thần thuật dưỡng sinh kỳ diệu truyền thống của Phương Đông. Nhiều nhà nghiên cứu về Khí Công đã khẳng định: Tuổi thọ, phát triển trí tuệ và kích thích sự phát triển các tiềm năng cuả con người.

Khí Công với lý luận luyện công và phép luyện công vô cùng độc đáo. Khí Công đã cống hiến to lớn cho sự bảo vệ sức khỏe của con người. Khí Công có rất nhiều trường phái khác nhau: trường phái Khí Công của Đạo Giáo, Phật Giáo, Nho Giáo, y học, võ thuật. Về phương pháp luyện công đều có đặc điểm riêng biệt nhưng các công pháp khí công có khác nhau nhưng đều lấy sự điều động tiềm năng của con người để đạt tới hiệu quả là khỏe mạnh thân thể, kéo dài tuổi thọ.
Bản quyền thuộc @ TINH QUYỀN ĐẠO VIỆT NAM
Thiết kế website bởi Nghị Lực Sống